Ministerul Sănătății desfășoară un program național de boli cardiovasculare, ce are ca obiectiv tratamentul bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare prin: a) proceduri de cardiologie intervenţională; b) proceduri de chirurgie cardiovasculară; c) proceduri de chirurgie vasculară; d) proceduri cardiologie intervenţională ale malformaţiilor cardiace la copil.

  • Activităţi:

a) tratamentul pacienţilor cu stenoze arteriale severe prin proceduri de dilatare percutană în raport cu profilul clinic şi aspectul morfofuncţional;

b) tratamentul pacienţilor cu aritmii rezistente la tratament convenţional prin proceduri de electrofiziologie;

c) tratamentul pacienţilor cu bradiaritmii severe prin implantare de stimulatoare cardiace de diverse tipuri, în raport cu profilul clinic şi electrofiziologic al aritmiei şi cu starea clinică a pacientului;

c^1) tratamentul pacienţilor cu aritmii complexe prin proceduri de ablaţie;

d) tratamentul pacienţilor cu aritmii ventriculare maligne rezistente la tratamentul convenţional prin implantarea de defibrilatoare interne;

e) tratamentul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă, durată crescută a complexului QRS pe electrocardiogramă şi fracţie de ejecţie < 35% prin implantarea de dispozitive de resincronizare cardiacă severă;

f) tratamentul pacienţilor cu patologie cardiovasculară şi indicaţie chirurgicală prin proceduri de chirurgie cardiovasculară (adulţi şi copii);
f^1) tratamentul pacienţilor cu anevrisme aortice prin tehnici hibride;
f^2) tratamentul pacienţilor cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter;
f^3) tratamentul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung;

g) tratamentul pacienţilor cu patologie vasculară şi indicaţie chirurgicală prin proceduri de chirurgie vasculară.

h) tratamentul copiilor cu malformaţii cardiace congenitale prin proceduri de cardiologie intervenţională

  • Criterii de eligibilitate:

a) pentru proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale: pacienţi cu stenoze arteriale severe cu indicaţie de dilatare percutană;
b) pentru proceduri de electrofiziologie: pacienţi cu aritmii rezistente la tratamentul convenţional;
c) pentru implantare de stimulatoare cardiace: pacienţi cu bradiaritmii severe, cu indicaţii de implantare de stimulatoare cardiace;
c^1) pentru tratamentul prin proceduri de ablaţie al pacienţilor cu fibrilaţie atrială, tahicardie atrială focală, flutter atrial atipic, extrasistole atriale şi ventriculare, tahicardii ventriculare sau alte aritmii la care metodele de ablaţie convenţionale nu au fost eficace ori sunt considerate riscante. Ablaţia este indicată la aceşti pacienţi când tratamentul medicamentos sau prin alte mijloace nu a fost eficace, nu este tolerat ori nu este acceptabil de prima intenţie conform ghidurilor actuale;
d) pentru implantare de defibrilatoare interne: pacienţi cu aritmii ventriculare maligne rezistente la tratament convenţional; pacienţi cu risc crescut de moarte subită;
e) pentru implantare de dispozitive de resincronizare cardiacă: pacienţi cu insuficienţă cardiacă, durată crescută a complexului QRS pe electrocardiogramă şi fracţie de ejecţie < 35%;
f) pentru proceduri de chirurgie cardiovasculară: pacienţi cu boli cardiovasculare cu indicaţie chirurgicală fără contraindicaţii majore;
f^1) pentru tratamentul prin tehnici hibride: pacienţi cu anevrisme aortice cu acces vascular iliac sau femural adecvat, cu margine liberă nonanevrismală de cel puţin 1 cm de emergenţa arterelor renale şi un diametru vascular cu 10 – 20% mai mic decât stentul disponibil de a fi implantat, cu anatomie favorabilă tratamentului endovascular (diametru peste 5 cm, diametru de 4 – 5 cm, dar care a crescut cu > 0,5 cm în ultimele 6 luni, diametru mai mare decât dublul calibrului aortei infrarenale, angulaţie mai mică a coletului anevrismal de 60°, diametru iliac > 7 mm sau care să permită introducerea unei teci de 19F, angulaţii ale arterelor iliace < 120°);
f^2) pentru tratamentul prin tehnici transcateter: pacienţi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, respectiv cu stenoză aortică strânsă simptomatică (aria < 1 cm2), cu cuspe calcificate, care nu pot beneficia de o intervenţie chirurgicală de protezare valvulară datorită riscului intervenţiei, conform unei analize din partea echipei medicochirurgicale şi la care se consideră că se va putea îmbunătăţi calitatea vieţii, iar speranţa de viaţă va fi > 1 an după efectuarea procedurii, precum şi pacienţii cu stenoză aortică strânsă simptomatică şi cu risc chirurgical foarte mare, la care s-ar putea efectua intervenţia chirurgicală, dar la care echipa medicochirurgicală în urma analizei profilului de risc individual şi a profilului anatomic declară că tratamentul este mai indicat;
f^3) pentru tratamentul prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung: pacienţi cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal:
– bolnavi ce au contraindicaţii pentru transplantul cardiac sau ca terapie de aşteptare „bridge to therapy” pentru transplant;
– bolnavi cu simptome severe şi cu IC refractară la terapia convenţională ce devin dependenţi de terapia cu inotrope pozitive/vasopresoare > 14 zile sau dependenţi de BCIA > 7 zile şi care au o scădere semnificativă a funcţiei sistolice (FE VS < 25%);
– bolnavi la care VO2 < 14 ml/kg/min sau mai puţin de 50% din valoarea standardizată în funcţie de vârstă, sex şi greutate;
– bolnavi la care indexul cardiac este < 2 l/min/m2, în ciuda terapiei concomitente cu substanţe inotrope pozitive;
g) pentru proceduri de chirurgie vasculară: pacienţi cu afecţiuni vasculare cu indicaţie chirurgicală fără contraindicaţii majore.
h) pentru proceduri de cardiologie intervenţională în tratamentul copiilor cu malformaţii cardiace congenitale: copii cu canal arterial permeabil, defect septal interatrial, defect septal interventricular, stenoze valvulare pulmonare, stenoze valvulare aortice, coarctaţie aortică, arterioseptostomii paliative în transpoziţia marilor vase.

  • Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:
a) numărul de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană/an: 7.500;
b) numărul de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 1.140;
c) numărul de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace/an: 4.700;
c^1) număr de bolnavi cu aritmii complexe trataţi prin proceduri de ablaţie: 83;
d) numărul de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne/an: 200;
e) numărul de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă/an: 150;
f) numărul de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară/an: 5.630;
f^1) număr de bolnavi cu anevrisme aortice trataţi prin tehnici hibride: 33;
f^2) număr de bolnavi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter: 27;
f^3) număr de bolnavi cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal trataţi prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung: 10;
g) numărul de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară/an: 400;
h) numărul de bolnavi trataţi prin intervenţii de chirurgie vasculară/an: 6.000;
i) număr de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională/an: 50

2) indicatori de eficienţă:
a) cost mediu/bolnav tratat prin dilatare percutană/an: 2.500 lei;
b) cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 2.850 lei;
c) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac/an: 2.216 lei;
c^1) cost mediu/bolnav cu aritmii complexe tratat prin proceduri de ablaţie: 20.000 lei;
d) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern/an: 16.000 lei;
e) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare cardiacă/an: 8.351 lei;
f) cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară/an: 6.166 lei;
f^1) cost mediu/bolnav cu anevrism aortic trataţi prin tehnici hibride: 56.000 lei;
f^2) cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter: 120.000 lei;
f^3) cost mediu/bolnav cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal tratat prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung: 400.000 lei;
g) cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară/an: 6.325 lei;
h) cost mediu/bolnav tratat prin intervenţii de chirurgie vasculară/an: 796,05 lei.
i) cost mediu/copil cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională/an: 14.850 lei

  • Natura cheltuielilor programului: 

cheltuieli pentru dispozitive medicale şi materiale sanitare specifice tratamentului prin procedeele specifice.

  • Unităţi care derulează programul:

1) proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale:

a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucureşti;
b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;
d) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti;
e) Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” Bucureşti;
f) Spitalul Clinic de Urgenţă „Elias”;
g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;
i) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca;
j) Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iaşi;
k) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;
l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;
m) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;
n) Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”;
o) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;
p) clinicile ICCO Braşov;
q) Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare;
r) Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti;
s) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;
ş) Societatea Comercială Clinica Polisano Sibiu;
t) Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” Bucureşti;
ţ) Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti;

2) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor:

a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” Bucureşti;
b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;
d) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti;
e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;
g) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iaşi;
i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;
j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;
k) Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;
l) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;

3) implantare de stimulatoare cardiace:

a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucureşti;
b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;
d) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti;
e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;
g) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iaşi;
i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;
j) Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” Bucureşti;
k) Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;
l) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;
m) Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare;
n) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;
o) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;
p) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
q) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;
r) Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”;
s) clinicile ICCO Braşov;
ş) Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti;
t) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;
ţ) Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” Bucureşti;
3^1) proceduri de ablaţie:
a) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;
b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
c) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;
d) Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;
e) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;
f) Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iaşi;
g) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;
h) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
i) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucureşti;

4) implantare de defibrilatoare interne:

a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucureşti;
b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;
d) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti;
e) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;
f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;
g) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iaşi;
i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;
j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;
k) Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare;
l) Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”;
m) Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;
n) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

5) resincronizare cardiacă în insuficienţa cardiacă severă:

a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucureşti;
b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;
d) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti;
e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;
g) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iaşi;
i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;
j) Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;
k) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;

6) proceduri de chirurgie cardiovasculară adulţi:

a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” Bucureşti;
b) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca;
c) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;
d) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;
e) Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iaşi;
f) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;
g) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti;
h) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;
j) Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”;

7) proceduri de chirurgie cardiovasculară copii:

a) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca;
b) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;
c) Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iaşi;
d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M. S. Curie”;
7^1) proceduri prin tehnici hibride:
a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucureşti;
b) Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iaşi;
7^2) proceduri prin tehnici transcateter:
a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucureşti;
b) Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iaşi;
7^3) proceduri prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung:
– Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucureşti;

8) proceduri de chirurgie vasculară:

a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucureşti;
b) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti;
c) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
d) Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Bucureşti;
e) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca;
f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca – Secţia clinică de chirurgie vasculară;
g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
h) Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iaşi;
i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi;
j) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;
k) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;
l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;
m) Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov;
n) Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava;
o) Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”;
p) Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare;
q) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;
r) Spitalul Universitar de Urgenţă Elias;
s) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş.

9) proceduri de cardiologie intervenţională în tratamentul copiilor cu malformaţii cardiace congenitale:

a) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M. S. Curie”;
b) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş.

Sursă: cnas.ro / foto: Inima Copiilor

Etichete: , , ,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *